Saxofoonles Alkmaar

Lesgeld

Gratis proefles

De eerste les is een proefles. Deze is gratis.

Wekelijks les

Voor elke week saxofoonles geldt het tarief van €65,- per maand gedurende 12 maandelijkse termijnen. Dit is gebaseerd op een jaarcursus van €780,-. Hiervoor krijg je wekelijks een half uur les, met uitzondering van de basisschoolvakanties.

Dit komt in principe neer op 41 lessen per jaar van €19,02 per les.

De betalingen lopen van september t/m augustus en dienen voor de eerste van  de maand betaald te zijn.

Tussentijds stoppen met de lessen is mogelijk, met inachtneming van de wettelijk verplichte opzegtermijn van één maand. Er wordt in dat geval een eindafrekening gemaakt op basis van de reeds betaalde lessen.

 Op afspraak

 Ook is het mogelijk om een strippenkaart te kopen.  

€ 110,- voor een kaart van 5 lessen

€ 200,- voor een kaart van 10 lessen.

 Losse les

 De prijs van een enkele losse les bedraagt €25,-

 Alle hierboven genoemde bedragen zijn inclusief BTW

.

 

Saxofoonles Alkmaar  |  info@saxofoonlesalkmaar.nl
google6b795acbcae554ea.html