Saxofoonles Alkmaar | info@saxofoonlesalkmaar.nl
Saxofoonles Alkmaar

Informatie en lesvoorwaarden Saxofoonles 

Waar?

De lessen worden gegeven in Alkmaar Noord. Nabij winkelcentrum Daalmeer. Er is voldoende parkeerruimte. Ook vanuit Koedijk of Sint Pancras is de locatie zeer makkelijk te bereiken. 

Wanneer?        

De lessen worden op afspraak gegeven. Voor leerlingen die wekelijks les hebben geldt een vaste lestijd/lesdag. 41 lessen per cursusjaar. 

Ik volg de vakanties van de basisscholen, tijdens deze vakanties geef ik geen les.Zie voor het vakantierooster: www.schoolvakanties-nederland.nl

Voor de leerlingen die om de week les krijgen en degenen met een knipkaart wordt er per keer een nieuwe afspraak gemaakt.

Als jij verhinderd bent

kunnen we de les verzetten of inhalen, mits je dit minimaal 24 uur van te voren bij me meldt. Dit kan per telefoon (06-20532317) of email info@saxofoonlesalkmaar.nl. 

Er wordt geen lesgeld terugbetaald. Als je op de dag zelf afzegt, heb je geen recht op een inhaalles.

Als ik verhinderd ben

probeer ik met jou een mogelijkheid te vinden om de les te verzetten of in te halen. Als ik ziek ben gaat de les niet door. Mocht dit vaker dan twee keer per jaar voorkomen, krijg je voor deze lessen je lesgeld terug.

Opzeggen

Als je wilt stoppen met saxofoonles, geldt er één maand opzegtermijn. Er wordt in dat geval een eindafrekening gemaakt op basis van de reeds betaalde lessen. 

Meer informatie?

Voor meer informatie of voor aanmelden voor saxofoonles; neem contact op via een contactformulier  of bel 06-20532317 

Informatie en Lesvoorwaarden Cursussen Muziek - Doremifasolleke

Lesvoorwaarden : 

Als jij verhinderd bent 

Geef het graag tijdig (minimaal 24 uur van te voren) door als je verhinderd bent. We kunnen proberen of je de les een andere keer kunt inhalen, maar omdat het groepslessen betreft is dit niet gegarandeerd!

Afbericht kan per telefoon (06-20532317) of email info@saxofoonlesalkmaar.nl. 

Er wordt geen  lesgeld terugbetaald. 

Als ik verhinderd ben

Probeer ik een mogelijkheid te vinden om de les te verzetten of in te halen. Als ik ziek ben gaat de les niet door. Mocht dit vaker dan twee keer per jaar voorkomen, krijg je voor deze lessen je lesgeld terug.

Opzeggen

Als je wilt stoppen met les, geldt er één maand opzegtermijn. Er wordt in dat geval een eindafrekening gemaakt op basis van de reeds betaalde lessen. 

Lesgeld

Het verschuldigde lesgeld dient vóór aanvang van de cursus voldaan te zijn. 

Foto's en filmpjes

De docente maakt (altijd in overleg) graag foto's of filmpjes. Indien u niet wilt dat foto- of filmmateriaal van uw kind gebruikt wordt voor PR doeleinden van Doremifasolleke - Curssussen Muziek dient U dit zelf duidelijk aan te geven bij de docente. 

Meer informatie? Vul het contactformulier in.   

 

google6b795acbcae554ea.html